Eszközbeszerzés a Hungarian Project Kft.-nél

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott:

“Eszközbeszerzés a HUNGARIAN PROJECT Kft-nél.”

(6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.) című
GINOP-2.1.8-17-2017-00913 jelű pályázat
a Támogató döntése alapján,

15.000.000,- Ft

összegű támogatást nyert el!

A támogatás intenzitása: 48.44%
Projekt tényleges befejezése: 2018.09.27.

A projekt bemutatása:

Vállalkozásunk újabb projektet valósított meg sikeresen a piaci pozíciója illetve a gyártási kapacitásának bővítése és ez által új típusú termék gyártása céljából. Az újabb beruházás célja szorosan kapcsolódik az előző pályázatunk által beszerzésre került gyártó-termelő eszközökhöz. A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközökkel a jelenlegi gyártó tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódó és azt egy komplex módon kiegészítve újabb típusú, innovatív építési betontermékek gyártását (járdalapok, térkövek, ipari szálerősítésű padló) kezdtük meg. 

Az újabb építési betonelem gyártó berendezések beszerzése jelentős előrelépést jelent vállalkozásunk számára, az új gyártási technológia bevezetése a profil életképességének érdekében elengedhetetlen. A fejlesztéssel diverzifikáljuk termékpalettánkat és modernizáljuk gyártó kapacitásunkat.

A fejlesztés sikeresen befejeződött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok megvalósíthatóságát. Az üzembe állított új gépek hatékonysága minőségben és a gyártási kapacitás növekedésében is mérhető. Ez a minőség biztosítja cégünk piacképességét, költséghatékony működését és versenyképességét is garantálja.

Jelen pályázati konstrukció keretében a következő eszközök beszerzést valósítottuk meg:

  • 3 db Barikell 600 szélsimítógép
  • 3 db Barikell Mk8-12HCS hidraulikus betonsimító

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a Hungarian Project Kft. beruházásához nyújtott támogatásának összege: 30.966.000,- Ft

http://www.szechenyi2020.hu/

FEL