Építéstechnológia fejlesztés a “HUNGARIAN PROJECT Kft.”-nél

A Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott:

Építéstechnológia fejlesztés \” HUNGARIAN PROJECT \” Kft-nél
(6000 Kecskemét, Úrrét tanya 280/a HRSZ:0439/17)

című
GINOP-1.2.8-20-2020-01277 jelű pályázat
a
Támogató
döntése alapján,
47.378.587,- Ft
összegű támogatást nyert el!

A támogatás mértéke:70%

Projekt tényleges befejezése:2021.04.27.

Projekt bemutatása:

A HUNGARIAN PROJECT Kft. közel 47,5 millió forint összegű visszatérítendő támogatást nyert el az „Építéstechnológia fejlesztés \” HUNGARIAN PROJECT \” Kft-nél című – Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások számára kiírt pályázat keretében. A 67 638 696 forintos összköltségvetésű beruházásból eszközbeszerzést valósítottunk meg.

A projektet 2021.02.03-án indított építéstechnológiai eszközök megrendelésével megkezdtük.

Pályázatunkat a felhívásban szereplő, technológiai korszerűsítést eredményező új ” építéstechnológiai eszközök” beszerzésével valósítottuk meg. A projekt kiemelkedően hasznos fontosságú, mert a vállalkozás a meglévő gyártó tevékenységét szélesítve újabb korszerű technológiával rendelkező gyártó berendezésekkel egészítette ki. Vállalkozásunk termelési értékláncban előrelépő vállalkozás, mert a meglévő építési betontermék gyártó tevékenységét tovább bővítette lakó és nem lakó épületek építéséhez szükséges gyártó termelő eszközök beszerzésével.

Vállalkozásunk a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi elemeknek eleget tett. Beszerezte majd üzembe helyezte a pályázatban megjelölt gyártótechnikai eszközöket.

A projekt keretében beszerzett eszközök szállítása 2021.04.23-ig bezárólag megtörtént, az eszközök rendeltetésszerű használatba vételére 2021.04.23-án került sor. Ez idő alatt a vállalkozásnak biztosítania kellett az üzemszerű működés műszaki, technikai, hatósági feltételeit.

A fejlesztés sikeresen befejeződött, amely teljes mértékben visszaigazolta a tervadatok megvalósíthatóságát. Az üzembe állított új berendezések hatékonysága minőségben is mérhető. Ez a minőség biztosítja cégünk piacképességét, költséghatékony működését és versenyképességét is garantálja.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam a HUNGARIAN PROJECT Kft-nél beruházásához nyújtott támogatásának összege: 47.378.587, – Ft.

http://www.szechenyi2020.hu/

 

FEL